/flutter/ - Drżyszan

A board for polish MLP fans

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kolega 04/02/2017 (Sun) 20:48:02 [Preview] No. 55
https://youtube.com/watch?v=RTFBBUg3Xoo [Embed]&index=5&list=PLfJpfTZK5SWBtumYItsn8RJuqg2sIj8-K
tak sobie słucham piosenek z sezonu szóstego to nie są takie złe
postujcie top 3 wmieszam się w tłum


Kolega 04/02/2017 (Sun) 20:49:30 [Preview] No. 56 del
no niezły czan nawet linki nie działają normalnie


Kolega 04/02/2017 (Sun) 21:23:04 [Preview] No. 59 del
no bo ma automatyczne embedowanie
also top3 czego, szóstego sezonu czy całości?


Kolega 04/02/2017 (Sun) 21:45:41 [Preview] No. 62 del
>>59
no automatyczne embedowanie zrobione źle

myślałem o sezonie szóstym, jeśli to ok z tobą


Kolega 04/02/2017 (Sun) 22:05:19 [Preview] No. 64 del
1. Derby racers
2. It's gonna werk
3. Luna's future
r8


Kolega 04/03/2017 (Mon) 17:08:29 [Preview] No. 68 del
Pinkie's Present
It's gonna work
Luna's future
Out On My Own


Kolega 04/03/2017 (Mon) 19:29:29 [Preview] No. 69 del
(117.07 KB 1920x1473 mlfw1853_huge.png)
>>68
>top 3
>zapostuj 4


Kolega 04/03/2017 (Mon) 19:37:35 [Preview] No. 70 del
(269.71 KB 594x594 szybciej..gif)
>>69
problem?Top | Return | Catalog | Post a reply