/flutter/ - Drżyszan

A board for polish MLP fans

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(381.60 KB 1400x1300 1422717940580.jpg)
Kolega 04/01/2017 (Sat) 20:05:53 [Preview] No. 52
https://boards.4chan.org/mlpol/
mfw 4huj złączył /pol/ i /mlp/ xD
w sensie schował /mlp/ i zmienił nazwę /pol/


Kolega 04/02/2017 (Sun) 09:04:41 [Preview] No. 54 del
zderzenia społeczności są najfajniejsze


Kolega 04/02/2017 (Sun) 21:21:14 [Preview] No. 58 del
tfw nadal jeździ


Kolega 04/03/2017 (Mon) 16:15:53 [Preview] No. 66 del
>>58
już jest tylko-do-odczytu


Kolega 04/03/2017 (Mon) 22:13:51 [Preview] No. 72 del
(395.31 KB 937x755 1491136749686.png)
(185.44 KB 547x440 1491140636524.png)


Kolega 04/04/2017 (Tue) 18:40:41 [Preview] No. 76 del
>>72
śmiechłem
eh nawet fajnie było, w takim nieironicznym sensie, mogli zostawić na dłuzejTop | Return | Catalog | Post a reply