Kolega 05/29/2017 (Mon) 17:08:50 No. 90 del
(341.81 KB 1802x1653 1494882929521.png)
>>89
jak sam widzisz, działa. ¯\_(ツ)_/¯

Status operacyjny bunkrów na dzień dzisiejszy: 4/4 sprawne