Kolega 04/04/2017 (Tue) 20:14:29 No. 78 del
(104.50 KB 282x327 pinkeła.png)
ciekawe jakie to uczucie tak rozkurwić dużego czana że leży parę dni, pewnie tak jak gdy zdefejsowałem stronę swojego kościoła tylko fajniej