Kolega 04/03/2017 (Mon) 15:10:46 No. 65 del
(654.62 KB 1840x3264 143542496289-0.jpg)
>rozjeb czana
>w ramach żartu
to już 3 dzień, powoli zaczynam się przyzwyczajać do myśli, że 8ch już nie wstanie