Kolega 04/02/2017 (Sun) 09:04:41 No. 54 del
zderzenia społeczności są najfajniejsze