Kolega 04/01/2017 (Sat) 20:05:53 No. 52 del
(381.60 KB 1400x1300 1422717940580.jpg)
https://boards.4chan.org/mlpol/
mfw 4huj złączył /pol/ i /mlp/ xD
w sensie schował /mlp/ i zmienił nazwę /pol/