Kolega 09/28/2018 (Fri) 00:00:03 No.109 del
(1.38 MB 1090x1938 1831474.png)
ehh flaterka nie działa, fauttersy.pl nie działa
policzmy się