/flutter/ - Drżyszan

A board for polish MLP fans

Boards | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Kolega 04/02/2017 (Sun) 20:48:02 [Preview] No. 55 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=RTFBBUg3Xoo [Embed]&index=5&list=PLfJpfTZK5SWBtumYItsn8RJuqg2sIj8-K
tak sobie słucham piosenek z sezonu szóstego to nie są takie złe
postujcie top 3 wmieszam się w tłum
2 posts omitted.


Kolega 04/02/2017 (Sun) 21:45:41 [Preview] No. 62 del
>>59
no automatyczne embedowanie zrobione źle

myślałem o sezonie szóstym, jeśli to ok z tobą


Kolega 04/02/2017 (Sun) 22:05:19 [Preview] No. 64 del
1. Derby racers
2. It's gonna werk
3. Luna's future
r8


Kolega 04/03/2017 (Mon) 17:08:29 [Preview] No. 68 del
Pinkie's Present
It's gonna work
Luna's future
Out On My Own


Kolega 04/03/2017 (Mon) 19:29:29 [Preview] No. 69 del
(117.07 KB 1920x1473 mlfw1853_huge.png)
>>68
>top 3
>zapostuj 4


Kolega 04/03/2017 (Mon) 19:37:35 [Preview] No. 70 del
(269.71 KB 594x594 szybciej..gif)
>>69
problem?(100.45 KB 398x264 1461147853976.gif)
Anonymous 04/21/2016 (Thu) 16:44:20 [Preview] No. 1 [Reply] [Last 50 Posts]
Otwieram :3
37 posts and 45 images omitted.


Kolega 04/01/2017 (Sat) 14:58:56 [Preview] No. 49 del
(232.72 KB 970x720 137522160596.jpg)
siedzimy tu
ja na czaksa mam uczulenie, poza tym przeniosłem się tu już z /kc/ i admin był bardzo pomocny


Kolega 04/01/2017 (Sat) 16:07:27 [Preview] No. 50 del
>>49
>przeniosłem się tu już z /kc/ i admin był bardzo pomocny
w sensie co jesteś adminem bunkra?


Kolega 04/01/2017 (Sat) 19:20:23 [Preview] No. 51 del
>>50
????
w sensie widać że umie kodzić, jest chętny do pomocy, szybko odpowiada i implementuje wszystko co anonki chcą (w granicach rozsądku)


Kolega 04/01/2017 (Sat) 20:14:21 [Preview] No. 53 del
>>49
>????
a nic, nieważne

a endchan na przykład teraz chodzi jak gówno, a rano nie działało postowanie, no ale jebanie czaksa to też znaczący aspekt


Kolega 04/02/2017 (Sun) 21:13:05 [Preview] No. 57 del
(389.79 KB 180x180 i0mFBNm.gif)
>>53
migracja na nowy serwer zakończona, to mam nadzieję teraz będzie stronka chodzić dobrze(4.60 MB 2100x3000 bbwnazipone.png)
Kolega 06/14/2016 (Tue) 03:51:43 [Preview] No. 34 [Reply] [Last 50 Posts]
dank oryginalna zawartość z / pol /


Kolega 08/26/2016 (Fri) 11:06:31 [Preview] No. 42 del
noice, I bet /pol/ loved it
>odpowiadanie na post sprzed 2 miesięcy