/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


gnijący 08/10/2018 (Fri) 16:51:14 [Preview] No. 18424
joł wchodzicie tu czasem? ;pppp

ja tak, ale nie chce mi sie pisać

ciekawe co u czwartego

ps sprawdzajcie mój ostatni clip
https://youtube.com/watch?v=FGSbeqnh4NU [Embed]


Kocur RGB 08/10/2018 (Fri) 17:58:50 [Preview] No.18425 del
Napisz do niego po prostu. Czwarty żyje i ma się OK, a klipik spk ziomeczku nawet da się słuchać ;))


Rzeczywistość 08/10/2018 (Fri) 18:11:34 [Preview] No.18426 del
ja również wchodzę, ale nie wiem co napisać


Gnijący 08/10/2018 (Fri) 18:49:26 [Preview] No.18427 del
>>18425
kocur kiedy robimy feat?Top | Return | Catalog | Post a reply