/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(146.38 KB 1500x1000 533a5ca037aa6_o.jpg)
Brodowski 07/19/2018 (Thu) 21:21:42 [Preview] No. 18377
>uważaj większość ludzi za idiotów
>wierz w mityczną samoregulującą się niewidzialną rękę wolnego rynku która jest kierowana przez świadome, racjonalne decyzje wszechwiedzących konsumentów


Rzeczywistość 07/20/2018 (Fri) 16:18:00 [Preview] No.18378 del
>on nie wie, ze nawet głupi ludzie działają racjonalnie gdy chodzi o ich własny prywatny interes
widać, że z korwina znasz tylko the best of


Brodowski 07/20/2018 (Fri) 16:34:41 [Preview] No.18380 del
>>18378
człowiek jest tak racjonalny, że kupuje kolagen za 300zł i komputer o 500zł drożej.


Star 07/21/2018 (Sat) 12:43:16 [Preview] No.18385 del
>>18378
nie jest to prawda
ludzie w swojej zachłanności często się gubią


Kocur RGB 07/23/2018 (Mon) 09:35:29 [Preview] No.18386 del


Anonymous 07/25/2018 (Wed) 21:54:47 [Preview] No.18396 del
>>18378
>nawet głupi ludzie działają racjonalnie gdy chodzi o ich własny prywatny interes
Dlatego włąśnie nikt nie głosuje na kurwinaTop | Return | Catalog | Post a reply