/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Brodowski 07/19/2018 (Thu) 21:05:59 [Preview] No. 18371
>miej raka
>twój organizm sam cie zabija co czyni cię samobójcą
>umierasz z najcięższym grzechem i idziesz do piekła
le katol fejs


Życzliwy 07/20/2018 (Fri) 16:19:12 [Preview] No.18379 del
kiedyś rozmawiałem na ten temat z księdzem (sam jestem ateista) rozmowa była głownie o kościelnym pochówku samobójców i on mi powiedział w dosyć logiczny sposób jak on sam na to patrzy i że nigdy by nie odmówił pochówku takiej osobie.
Mianowicie jak ktoś się targnie na swoje życie to jest to grzech śmiertelny ale nikt normalny nie popełnia samobójstwa i w chwili takiego czynu nie jest w pełni władz umysłowych więc nie można tego traktować tego jako świadomego działania a on jako kapłan nie jest od osadzania ludzi tylko jest pośrednikiem.
Reasumując, samobójstwo to grzech śmiertelny (chyba według wszystkich większych religii) ale jak ktoś jest chory psychicznie to nie jest w pełni władz umysłowych więc nie może za to w 100% odpowiadać. Coś jak osoba chora na nowotwór która de facto sama siebie zabija bo nowotwór jest w dużym uproszczeniu zlepkiem własnych komórek które pop?#%%%%iło i dzielą się jak poj$@!ne uśmiercając w konsekwencji organizm z którego powstały.


Brodowski 07/20/2018 (Fri) 16:37:01 [Preview] No.18381 del
(47.83 KB 870x187 niezły wykop.jpg)
>>18379
>on próbuje mnie oszukać


Życzliwy 07/20/2018 (Fri) 18:25:44 [Preview] No.18382 del
>>18381
>odwracanie kota ogonem


Brodowski 07/20/2018 (Fri) 22:04:43 [Preview] No.18383 del
>>18379
>>18382
a do czego tu się odwoływać?

gnije z logiki, tak to można usprawiedliwić WSZYSTKO.
zabiłeś kogoś? nie byłeś sobą, nikt normalny nie zabija!!
okradłeś kogoś? nikt normalny(od normy(wiekszość nie kradnie)) nie okrada
i te pe
więc tak naprawdę nikt kto popełnił jakiś złoczyn nie ma grzechu


Rzeczywistość 07/21/2018 (Sat) 09:37:40 [Preview] No.18384 del
>popełnianie samobójstwa gdy możesz ruchać panienki, imprezować, poznawać nowe kultury
>popełnianie samobójstwa bez uprzedniego napadu na bank, podróży dookoła świata i kupna najdroższego szampana
>popełnianie samobójstwa przez jakieś wieszanie się w schowku, a nie jak w ostatniej scenie Thelmy i LouiseTop | Return | Catalog | Post a reply