/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Kocur RGB 07/05/2018 (Thu) 16:58:51 [Preview] No. 18347
https://youtube.com/watch?v=xqF1sy2YUWo [Embed]

Zdałem rozszerzony polski na 93% (oryginalny wynik z podstawy 91%), gdzie moim jedynym przygotowaniem było oglądanie anime. A Wy, jak możecie się pochwalić swoim grafomaństwem? ;)Top | Return | Catalog | Post a reply