/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(75.35 KB 592x960 podlasie.jpg)
Brodowski 06/17/2018 (Sun) 12:48:07 [Preview] No. 18282
https://youtu.be/q0KtW7J_d4c?t=142
Wait right here, i'll be back in the morning


Rzeczywistośc 06/17/2018 (Sun) 12:53:20 [Preview] No.18283 del
mam nadzieję, ze postujesz to ironicznie


Bouchery 06/17/2018 (Sun) 16:12:10 [Preview] No.18284 del
>>18282
dobrze że zdech śmieć xD


Brodowski 06/18/2018 (Mon) 01:12:27 [Preview] No.18286 del
>>18284
taki był mondry a nie zyje hehe :PP
>>18283
słucham se małego podglądacza czasem tak samo jak mase innych wykonawców i co?


Rzeczywistosc 06/18/2018 (Mon) 16:46:22 [Preview] No.18287 del
>>18286
Mam nadzieje ze ten cheesy smutny fragment to ironicznie


Brodowski 06/19/2018 (Tue) 02:43:38 [Preview] No.18290 del
(1.62 MB 1323x700 1529336121639-0.png)
>>18287
melodyjność tekstu > przekaz


Lorefin 06/19/2018 (Tue) 08:20:59 [Preview] No.18292 del
>>18290
czy pani po prawo znajdzie swojego chada?


Star 06/19/2018 (Tue) 23:29:10 [Preview] No.18297 del
>>18292
bardziej prawdopodobne niż to, że my znajdziemy swoich czaduwTop | Return | Catalog | Post a reply