/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(101.79 KB 350x300 awesome.jpg)
Lorefin 05/03/2018 (Thu) 12:03:43 [Preview] No. 17947
xDDD oficjalnie potwierdzone

http://literat.ug.edu.pl/honor/kodeks.pdf

Punkt 15 na /4/ stronie - PISZĄCY ANONIMY nie jest osobą honorową
Hejterzy, nawet byście na pojedynek nie mogli zostać wyzwani bo nie zasługujecie.....Top | Return | Catalog | Post a reply