/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(32.53 KB 500x373 waifu12344.jpg)
Lorefin 05/03/2018 (Thu) 12:00:25 [Preview] No. 17946
Od teraz będę się pytać codziennie Kocura czy nagrał mi piosenki, wiadomością " i co nagrałeś już???"

To już daily 3, obstawiajcie który number zobaczy nagrane piosenki

Mój bet - daily 146


Lorefin 05/09/2018 (Wed) 15:28:53 [Preview] No.17981 del
Kurwa anoni
Już z tydzień minął, a żadna piosenka jeszcze nie nagrana


Kocur RGB 05/09/2018 (Wed) 15:57:02 [Preview] No.17983 del
od dzisiaj będę codziennie odpisywać Lorefinowi nie, aż nie nagram piosenekTop | Return | Catalog | Post a reply