/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(27.93 KB 250x241 1401657577535.jpg)
Rzeczywistość 04/30/2018 (Mon) 18:21:51 [Preview] No. 17929
Staram się być lepszym człowiekiem dla ludzi. Zazwyczaj gdy ktoś powiedział rzecz, z którą choć trochę się nie zgadzałem, od razu krytykowałem i inicjowałem sprzeczki. Teraz niewielkie różnice zdań zrzucam na drugi plan, a na pierwszym stawiam czucie dobrze i utrzymanie dobrej relacji z drugą osobą.

Chcę żeby było comfy.


Brodowski 05/01/2018 (Tue) 17:32:52 [Preview] No.17931 del
>>17929
>>17923
Człowiek typu zdarta płytaTop | Return | Catalog | Post a reply