/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(2.53 MB 2448x3264 IMG_20180410_183739.jpg)
Lil Neurotic 04/10/2018 (Tue) 16:44:01 [Preview] No. 17861
Byłem u psychiatry. Stwierdził, że fajnie mam na chacie. Podobno nie mam autyzmu, tylko upośledzoną inteligencję emocjonalną w związku z patologiczną rodziną w której nie ma miłości. ADHD mam nadal, OCD podejrzewałem i mi potwierdził, ale dowiedziałem się jeszcze, że mam jakieś zaburzenie osobowości, aczkolwiek na pierwszym spotkaniu nie jest w stanie stwierdzić jakie dokładnie. Dysocjant może. Się dowiemy w następnym odcinku...

Dostałem Anafranil i Pregabalinę, a od OD podobno nic mi nie będzie. Życie jest super. Na zdjęciu książka od mnicha ze Śródmieścia.

>no smoking
>no drinking
>Krishna


Boucher 04/10/2018 (Tue) 16:51:19 [Preview] No.17862 del
(1.67 MB 400x225 vanessa.gif)
>>17861
jestem ciekaw co psychiatra stwierdziłby u rolefina bo jego lista zaburzeń pewnie by była z dwa razy dłuższa xDTop | Return | Catalog | Post a reply