/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images
Ćpun 03/24/2018 (Sat) 11:42:37 [Preview] No.17721 del
>te odpowiedzi
patetyczne


Rzeczywistość 03/24/2018 (Sat) 19:17:19 [Preview] No.17723 del
>Taka jest ludzka natura i tego nie zmienisz. >Za to zazwyczaj bywa tak, ze Ci brzydcy są mądrzejsi niż Ci ładni i wtedy wszystko się wyrównuje.


Star 03/24/2018 (Sat) 20:38:07 [Preview] No.17725 del
(31.99 KB 700x708 pepe taki inny.png)
>>17723
to sapioseksualizmu czas


Ćpun 03/24/2018 (Sat) 22:07:19 [Preview] No.17726 del
>>17723
z tego nieironicznie smuchlem że ktoś naprawdę w to wierzyTop | Return | Catalog | Post a reply