/4/ - Kiedy 3 to za mało

Pan Bóg w niebie Piastów jebie

Posting mode: Reply

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(185.15 KB 956x535 eee.png)
Anonymous 06/18/2017 (Sun) 22:07:47 [Preview] No. 12130
szara myszka dla lorefina


Czwarty 06/19/2017 (Mon) 10:44:18 [Preview] No. 12131 del
(80.05 KB 455x455 trash.png)
jak widzę słowo "sarkazm" lub "ironia" w opisie to od razu leci w lewo


Anonymous 06/19/2017 (Mon) 15:54:14 [Preview] No. 12134 del
>>12131
a potem płaku płaku dlaczego nieru ham.......


Anonymous 06/19/2017 (Mon) 16:21:49 [Preview] No. 12135 del
>>12134
fajnie masz na chacie


Lorefin 06/19/2017 (Mon) 18:46:11 [Preview] No. 12136 del
Pokłociłbym się z nią o coś po 10 minutach rozmowy. Po 5 jakby dobrze poszło.


Czwarty 06/19/2017 (Mon) 21:46:57 [Preview] No. 12137 del
(565.29 KB 1000x1259 winnux.png)
>>12134
nie odjebało mi jeszcze tak bardzo żeby skazywać się na rozmowy z jakąś głupią pizdą tylko po to żeby zaliczyć

ja tam mam dużą tolerancję na ludzi, z wieloma typami potrafię się dogadać, od grzecznych dziewczynek z klasy średniej po ciężką patolę z Polski B; jednak ironiczne studenciarstwo jest dla mnie nie do zniesienia, rozmowa z takimi ludźmi to dla mnie męka
tldr ja normika kocham, ja anona kurwa kocham ale studenciaka śmieszka to bym zajebał tymi rękami [cześć]


Rzeczywistość 06/20/2017 (Tue) 07:10:13 [Preview] No. 12138 del
(11.52 KB 300x300 bede żigoł.jpg)
>pierogiTop | Return | Catalog | Post a reply