Anonymous 12/07/2018 (Fri) 16:44:46 No.18827 del
>>18826
w sensie zajebiƛcie, tak trzymaj
ps serio