Anonymous 12/06/2018 (Thu) 23:00:44 No.18825 del
widzę, że czwarty ci sciął tego kuca jebanego jak leżałeś naćpany na nieświadomce.
czwarty to jest gość jednak