Anonymous 05/17/2018 (Thu) 01:03:22 No.18047 del
>>18046
tobie to by się kuracja srania do ryja przydała emoticon wink