Brodowski 05/16/2018 (Wed) 23:22:03 No.18044 del
https://youtube.com/watch?v=1zJF51kGTNE [Embed]
>całe życie z wariatami