Rzeczywistość 05/16/2018 (Wed) 16:36:03 No.18043 del
daję łapke w górę, wchodzę codziennie