Gnijący 05/16/2018 (Wed) 01:22:13 No.18038 del
(309.95 KB 2048x1536 1509835242701059511.jpg)
>wchodzisz na snapa pierwszy rad od miesięcy
>jedyne co tam zastajesz to 9000 snapów lorefina jak obraca ziemniaki
>oglądasz to z ciekawością bo nikt inny nic ci nie wysłał

także tak...