Adam 05/15/2018 (Tue) 18:52:36 No.18036 del
>>18033
na standardy czanowe to może i tak
ale na standardy warszawskie to poniżej średniej...