/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Boards | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(753.96 KB 698x932 cztery.png)
Reality 05/01/2018 (Tue) 20:16:27 [Preview] No. 17940 [Reply] [Last 50 Posts]
Wracamy na 8chana?
>obrazki się wczytują
>nie wypierdala się co minutę
>ładniejszy
Jedyny minus to captcha. Ja bym wrócił.
8ch.net/4(144.95 KB 807x807 królowa.jpg)
Brodowski 05/01/2018 (Tue) 20:03:40 [Preview] No. 17938 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=gxmaJt9eVqU [Embed]
Ja jebiiiiix

Rzeczywistość 05/01/2018 (Tue) 19:57:02 [Preview] No.17937 del
(121.64 KB 800x750 1443485390391.jpg)
Tak wygląda mężczyzna.(329.83 KB 1600x1067 GettyImages-631818060.jpg)
Brodowski 05/01/2018 (Tue) 17:50:21 [Preview] No. 17935 [Reply] [Last 50 Posts]
Life sucks scum fuck


Rzeczywistość 05/01/2018 (Tue) 19:56:32 [Preview] No.17936 del
(22.04 KB 244x243 mr proper.jpg)
Często sprzątacie pokój?(132.70 KB 800x660 receptionist.jpg)
W tym temacie wymieniamy się muzyką, której słuchamy żeby nie słuchać ciągle tego samego. Postaram się uniknać oczywitych.
Ja zaczynam.

>Chic
Fajny funk, dobra produkcja, sophisticated vibe.
https://youtube.com/watch?v=hjqPmqXy7nc [Embed]
https://youtube.com/watch?v=f5-9N0DEfmM [Embed]
https://youtube.com/watch?v=eKl6EZShaaw [Embed]

>Bjork
https://youtube.com/watch?v=2BSMcVRgloY [Embed]
https://youtube.com/watch?v=vMdIxPnM5hA [Embed]
https://youtube.com/watch?v=J1Rd7zrvW7k [Embed]

>Ta piosenka
https://youtube.com/watch?v=mrMLMV6E4CM [Embed]

Message too long. Click here to view full text.Brodowski 05/01/2018 (Tue) 17:39:47 [Preview] No.17934 del
https://youtube.com/watch?v=p5qIyL6pG8Y [Embed]
Wiecej nie dam wampirze(124.87 KB 960x720 152485426979603255.jpg)
Brodowski 05/01/2018 (Tue) 17:34:12 [Preview] No. 17932 [Reply] [Last 50 Posts]
>buddysta to człowiek taki sam jak ty
https://youtube.com/watch?v=ud0k5orY5EQ [Embed]
https://youtube.com/watch?v=Bgg-irg9ipk [Embed](27.93 KB 250x241 1401657577535.jpg)
Staram się być lepszym człowiekiem dla ludzi. Zazwyczaj gdy ktoś powiedział rzecz, z którą choć trochę się nie zgadzałem, od razu krytykowałem i inicjowałem sprzeczki. Teraz niewielkie różnice zdań zrzucam na drugi plan, a na pierwszym stawiam czucie dobrze i utrzymanie dobrej relacji z drugą osobą.

Chcę żeby było comfy.


Brodowski 05/01/2018 (Tue) 17:32:52 [Preview] No.17931 del
>>17929
>>17923
Człowiek typu zdarta płytaLorefin 04/30/2018 (Mon) 07:52:41 [Preview] No. 17928 [Reply] [Last 50 Posts]
Za 4 tygodnie mam konsultacje z chirurgiem plastycznym
ITT: Zgadujemy co powie
Obrazek pic rel, takie jest uczucie gryzienia siódemkami jak wcześniej rozpierdalałeś wszystko ósemkami jak rekin(47.46 KB 425x564 pan7.jpg)
BOY 04/28/2018 (Sat) 19:48:35 [Preview] No. 17922 [Reply] [Last 50 Posts]
Ale kurwa zamulacie.Lorefin 04/26/2018 (Thu) 07:32:48 [Preview] No. 17920 [Reply] [Last 50 Posts]
Ciekawe......


Anonymous 04/26/2018 (Thu) 10:30:47 [Preview] No.17921 del
król Adrian