/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(26.59 KB 480x360 1536160995708-0.jpg)
Anon 09/19/2018 (Wed) 15:33:33 [Preview] No. 385
çopur'un tahtasına ne oldu lan hiç post atılmamış :DDDDD


Anon 09/19/2018 (Wed) 16:04:18 [Preview] No.386 del
(4.12 MB 635x476 1532697090707.gif)
>>385
atılamıyor ki :ddd


Anon 09/19/2018 (Wed) 18:22:28 [Preview] No.387 del
(126.33 KB 1200x800 C68ItnyWgAE-FqZ.jpg)
turkchan ketlenmeyeydi iyiydi
yeni """trchan""" ketlenmişti, tekrar açılmış. şunu açık tutmak için neden para veriyor gerizekalı anlamıyorum. tabi ki GRAM akmıyor. bari "gizli" boardunda biri güzel şeyler postlasa da bir işe yarasa, tahtaya bakan yok çünkü, post silmesi de açık
sikem sokam morUQ


Anon 09/23/2018 (Sun) 21:10:10 [Preview] No.400 del
(137.90 KB 750x738 CofE53lVIAAoG-8.jpg)
o gün spam yaptık yine tahtası ketlenmiş kaç gün keeeeeeeeek


Anon 09/25/2018 (Tue) 20:34:19 [Preview] No.411 del
>>387
xujem güzel şeyler derken çüleglü basta tariflerinden mi bahsediyoruz


Anon 09/26/2018 (Wed) 15:15:52 [Preview] No.413 del
>>411
benimkisinin çileği bol olsun anladın ;)))Top | Return | Catalog | Post a reply