/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(76.93 KB 635x360 193792.jpg)
Anon 09/15/2018 (Sat) 22:35:00 Id: f8bbc5 [Preview] No. 363
sonunda burası da öldü gerçekten her şeyiniz bir anlık hevesten ibaret


Anon 09/16/2018 (Sun) 01:12:54 Id: 12f372 [Preview] No.365 del
1. tuncay ve kardeşi tahtalarında reklam yapılmasına izin vermiyor, keresteciliği tamamen öldürmek pahasına da olsa tuncayokrasiden vazgeçmiyorlar.

2. Buraya gelen anonlar ilk birkaç gün sıçtılar, sonra yine tahta'daki "banlan, modem aç-kapa" rutinlerine geri döndüler. Ki bu konuda onlara hak veriyorum, buraya şimdi açacakları her ciddi tirad çok büyük ihtimalle heba olurdu çünkü tartışma ortamını besleyebilecek yoğunluğa ulaşmadı burası. Bokpostalamak için bile ideal bir ortam değil çünkü bokun üstüne bok yapmak o kadar da keyif vermiyor, biliyorum. Ama buraya anon çekmek için yeteri kadar çaba da gösterilmedi bence. banlar.html'e baktığımda 52 hafta veya 4 hafta ban yiyen sadece birkaç delikanlı IP görüyorum ve bunların yarısından çoğu zaten bana ait.

3. Eğer başka biri yeni bir tahta açıp onun reklamını yapmış olsaydı bu bile beni mutlu ederdi. Benim derdim admin olmak değildi ki, sadece keresteciliğin şu tuncayokrasiden kurtulduğunu görmek istiyordum. Bakir gibi ilginç adamların ilginç hikayelerini okuyabilmek istiyordum.

4. Eskiden /ka/'da bile bir tirad silinse bir adam banlansa, tüm /a/ tahtasını sikerek tepkisini ortaya koyabilen yürekli anonlar vardı. Şimdiki anonların iyice koyunlaştığını düşünüyorum, eleştirdikleri çomarlardan pek farkları yok gözümde.

5. burada uzun uzun hislerimi dökmüştüm, sonra siktir et dedim sildim. artık çoğu zaman böyle oluyor zaten.

6. Gerçekten bu sefer keresteciliğin bittiğini düşünüyorum. kerem ata döneminde "şehitler öldü, vatan bölündü" derdim ama bu sefer anası da sikildi. tuncay'dan bu enkazı devralmaya pek gönüllü değilim artık.


Anon 09/16/2018 (Sun) 08:06:35 [Preview] No.368 del
>>365
Anon kerestecilik bitti. Günaydın. Tungay'dan da önce bitmişti. Discorda gel muhabbet ederiz.Top | Return | Catalog | Post a reply