/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(349.45 KB 638x480 1523534438502.png)
Anon 09/13/2018 (Thu) 12:47:25 Id: 499bf7 [Preview] No. 298
Admin bizim ip'leri görebiliyor mu?


Anon 09/13/2018 (Thu) 13:11:04 Id: a02d7f [Preview] No.300 del
>>298
hayırdır neden korkuyorsun görse ne olacak?


Anon 09/13/2018 (Thu) 13:13:03 Id: 499bf7 [Preview] No.301 del
>>300
Sen admin misin?


Anon 09/13/2018 (Thu) 13:25:08 Id: a02d7f [Preview] No.303 del
>>301
>görse ne olacak
>görse
>görsem değil
>sen admin misin

ironik olarak söylüyorsan

>admin bizim ipleri görebiliyor mu
>admin bizim ipleri görebiliyor musun değil

ironi varsa,

>kimse benim istediğimin dışında hiçbir şey yazamazlar


Anon 09/13/2018 (Thu) 13:34:26 Id: 499bf7 [Preview] No.305 del
(1.49 MB 1280x960 ALLAH.png)
>>303
tirad sikiş team yine iş başında.

8ch'de board sahipleri ipleri göremiyor acaba burada da aynısı var mı merak ettim?


Anon 09/13/2018 (Thu) 20:51:17 Id: 885fb9 [Preview] No.326 del
Hayır IP'lerinizi göremiyorum.


Anon 09/13/2018 (Thu) 21:58:59 Id: 499bf7 [Preview] No.335 del
>>326
Sen admin misin?


Anon 09/13/2018 (Thu) 23:36:42 Id: c25cc8 [Preview] No.340 del
(96.45 KB 574x862 1489352658629.jpg)
>>335
evet. istersen endchan'da kendine bir deneme tahtası açıp adminlerin neyi görüp göremediğini neyi yapıp yapamadığını keşfedebilirsin. üşeniyorsan ben sana söyleyeyim:

hangi ip'den yazdığınızı göremiyorum, sadece ip'nin şifrelenmiş halini görüyorum. "nv5rvm23bm4hqpabmdf1poentq5" şeklinde. ayrıca diğer tahtaların aksine, burada "bu ip hash'ine sahip tüm postları göster" diye bir özellik de yok. yani eğer herhangibirinizin aynı ip ile yazdığı tüm postları görmek istesem bunun için tüm tiradları tek tek dolaşıp sayfaların içinde o ip hash'ini aratıp bakmam gerekiyor. en başta bunun bir eksiklik olduğunu düşünmüştüm, ama şimdi bunun daha adil olduğunu düşünüyorum. zaten sizi stalklayacak türden biri de değilim, eğer derdin buysa.

bunun dışında, tiradlara 3 farklı işlem yapılabiliyor: lock, pin, cyclic. lock ve pin'i anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. cyclic ise benim belirlediğim reply sayısına ulaşıldıktan sonra atılan her yeni post için en eski reply'nin silinmesini sağlıyor. yani bir nevi çet odası gibi çalışıyor denilebilir.

ha şunu da söyleyeyim, tiradlara auto-sage atmak gibi bir olay yok burada. biliyorsunuzdur tülay beğenmediği tiradlar bumplanmasın diye bokunu çıkarıyordu o özelliğin.

yani özetle sizden tek farkım, canım isterse tahtadaki bokları temizleyebilmem. adminliğin başka bir artısı yok.


Anon 09/14/2018 (Fri) 12:13:47 Id: 015b50 [Preview] No.343 del
>>340
noiceTop | Return | Catalog | Post a reply