Anon 09/16/2018 (Sun) 16:22:12 No.374 del
(133.51 KB 1104x927 Adsız4.png)
ya hu bu t*rkleri anlamakta güçlük çekiyorum..

bilime, sanata, edebiyata, mimariye hiçbir katkın yok, tüm geçmişin yağma ve yıkmadan ibaret; sen ki kalkmış Yunan'a laf söyleyebiliyorsun..

yav barbar, bilimin merkezi Anadolu'ya bir elinde kılıç bir elinde çiğ et ile gelip masum insanları katledişin ile mi gurur duyuyorsun?

barbar, Çin'in sikini kıçında hissetmekten sıkılıp Arap koynuna göç etmekten mi gurur duyuyorsun?

zorba, bilimin ve kültürün merkezi Bizans'ı yenip Konstantinopolis'e yeşil *slam bayrağı dikmekten mi gurur duyuyorsun?

tüm tarih birikimi MEB'in ders kitaplarından ibaret olan minik t*rk-*slam sentezcilerini görmekten midem bulanıyor artık.