allah 12/30/2018 (Sun) 10:53:30 No.1157 del
(35.39 KB 809x400 köşe.png)
>chan kültürü hacum
>sıçanız hacum
sikiyim bokistanın chan kültürünü hacum