Spartan 03/30/2018 (Fri) 11:41:28 No.244313 del
>>244305
i lik perot