to_sha_ki Board owner 06/26/2017 (Mon) 06:47:14 Id: aca2e3 No. 90138 del
余計なトリップがついた