Kailangan Ko Bang Magpalawak at Makipagkaibigan sa Iba? Anonymous 03/18/2017 (Sat) 23:16:59 No. 229 del
(23.61 KB 200x257 sagot.jpg)
>>174
Ang problema sa mga clique...

Wala namang masama kung mayroon kang grupo ng malalapít na kaibigan. Dahil dito, nararamdaman mong tanggap ka nila—kahit ang mga kapintasan mo.

https://www.jw.org/tl/

“Masarap sa pakiramdam kapag tanggap ka ng iba at kasama ka sa isang grupo. ’Pag bata ka pa, gusto mong maging ‘in.’”—Karen, 19.

Alam mo ba? Ang 12 apostol ay kasama sa maraming kaibigan ni Jesus, pero tatlo sa mga ito—sina Pedro, Santiago, at Juan—ang pinakamalalapít niyang kasama.—Marcos 9:2; Lucas 8:51.