Anonymous 03/18/2017 (Sat) 22:57:02 No. 228 del
>>227
Mahal kita Jesus!
Oo, Maria ang puko ng ako!
Santa Maria, Ina ng Diyos.