/4/ - Kiedy 3 to za mało

Zboczeńcy i degeneraci

Posting mode: Reply

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(92.45 KB 1280x827 1484169012762.jpg)
obojczyki ;3 01/11/2017 (Wed) 22:25:24 [Preview] No. 9622
more like tasty hehe


Rzeczywistość 01/12/2017 (Thu) 14:16:32 [Preview] No. 9630 del
jak sytuacja z dziwkami?


obojczyki ;3 01/12/2017 (Thu) 19:00:10 [Preview] No. 9639 del
>>9630
Nijak, a czego się spodziewałeś xD


Rzeczywistość 01/12/2017 (Thu) 19:28:42 [Preview] No. 9640 del
>>9639
niczego, ale długo tu nie pisałaś więc może coś się u cb zmieniło


obojczyki ;3 01/12/2017 (Thu) 19:54:53 [Preview] No. 9641 del
>>9640
Jedyne co się zmieniło to to że piwniczę chyba jeszcze bardziej i jestem na ostatniej prostej do skończenia studiów i zostania wyjebanym przez starych na bruk bo i tak nie będę w stanie potem znaleźć pracy ;3


Rzeczywistość 01/13/2017 (Fri) 05:27:34 [Preview] No. 9647 del
>>9641
>nie będę w stanie znaleźć pracy
w tym kraju naprawde można znaleźć pracę...Top | Return | Catalog | Post a reply