/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(5.67 KB 480x360 0.jpg)
Rzeczywistość 03/18/2018 (Sun) 19:01:39 [Preview] No. 17645
Dajcie swoje top 10 ulubionych piosenek, może ktoś da coś fajnego. Możecie też pisać backstory etc., poczytam chętnie...


Adam 03/18/2018 (Sun) 19:29:13 [Preview] No.17648 del
Trzy kawałki których ostatnio często słucham:

https://youtube.com/watch?v=CbEewA25qGg [Embed]

https://youtube.com/watch?v=qZqPmUtQs2Q [Embed]

https://youtube.com/watch?v=zAd0btarXo0 [Embed]

backstory jest takie że som one fajoskie


Brodowski 03/18/2018 (Sun) 19:33:59 [Preview] No.17649 del
https://youtube.com/watch?v=2l3ZKbVVWeU [Embed]
https://youtube.com/watch?v=GNtIvGrqAZE [Embed]
https://youtube.com/watch?v=gTAcWmd2RzQ [Embed]
https://youtube.com/watch?v=124g-jWOGjk [Embed]
https://youtube.com/watch?v=rARDoGkhnDM [Embed]
https://youtube.com/watch?v=cDcrSX_rD4A [Embed]
https://youtube.com/watch?v=1ekZEVeXwek [Embed]

Backstory typu borderline


Rzeczywistość 03/18/2018 (Sun) 19:59:26 [Preview] No.17651 del
>>17649
te housy są bardzo comfy i jaikś rok temu dzięki tobie zacząłem tego słuchać
>kylie
pieniądz, podoba mi się takie brzmienie, mam nadzieję, ze lubisz też madonnę z lat 90 i 00
przypomina mi to jennifer lopez - waiting for tonight
>placebo
super zespoł zerspoł, lubię mocno, ta piosenka również jedna z ulubionych
>>17648


Yung Śmietnik 03/18/2018 (Sun) 22:09:52 [Preview] No.17654 del
chciałem już coś napisać, ale przypomniałem sobie, że jesteś wampirem pierdolonymTop | Return | Catalog | Post a reply