/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(620.42 KB 541x960 ORBBB1.png)
Lorefin 03/16/2018 (Fri) 19:05:01 [Preview] No. 17619
Hej kochani

Jutro zaczyna się roma ntyczna rewolucja

Pierwszy udokumentowany przypadek w którym incel siedzacy na autystycznych forach zdobył ładna dziewczyne przez pisanie jej zjebanych rzeczy

To pierwszy krok aby zmienił się świat

Już niedługo w Polskich piosenkach zamiast:

>Mój piękny panie raz zobaczony w technikolorze

to będzie

>mój piekny smutny, samotny chłopaczku raz przeczytany na tinderze


>omg look at that face, you look like my next mistake
>i can make bad guys "good" for a weekend

to będzie....


>omg look at that innocent heart
>you look like my right choice and brotherly soul
>I can make good guys bad for a weekend


W przyszlosci osiagniemy:

>Got a long list of ex-lovers
>got no ex-lovers, youre my first one


Yung Autistic 03/17/2018 (Sat) 11:49:38 [Preview] No.17626 del
czekam na to...Top | Return | Catalog | Post a reply