/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(33.60 KB 250x250 1334634576233.jpg)
Rzeczywistość 03/16/2018 (Fri) 17:25:36 [Preview] No. 17616
W tym temacie będę pisał na temat utraty ego.


Rzeczywistość 03/16/2018 (Fri) 17:30:33 [Preview] No.17617 del
Dzięki utracie znowu zaczynam postrzegać rzeczy jak dziecko. Nie chodzi o taką dziecięcość i bycie infantylnym tylko o świeżość widzenia rzeczy. Like a virgin :)
Utrata polega na tym, że jesteś w tym momencie i nie ma oceniania, dopowiadania niczego. Wszystko jest nowe.

Mam bardzo przyjemne, bardzo abstrakcyjne uczucia. Takie jakby estetyczne wizje, jak byłem dzieckiem to było to bardzo intensywne. Potem malało, skończyło się jakoś po opiatach czwartkowych. Teraz mam to znowu.


Rzeczywistość 03/16/2018 (Fri) 17:41:45 [Preview] No.17618 del
>>17617
estetyczne wizje nie w sensie, że nagle coś widzę tylko wszystko daje mi doznania estetyczne jak po maryhuanie albo innych takich


Yung Śmietnik 03/16/2018 (Fri) 21:26:16 [Preview] No.17621 del
mode wypierdol


Czwarty 03/17/2018 (Sat) 13:38:17 [Preview] No.17630 del
ty prawictwo utrać najpierw a potem sie wypowiadaj ;p


Żeciwistoźć 03/17/2018 (Sat) 14:30:26 [Preview] No.17631 del
>>17630
Utraciłem już z tatą

#letnia przygoda


Star 03/17/2018 (Sat) 14:38:38 [Preview] No.17632 del
>>17631
lokatorzy mogą robić sekxs z właścicielami lokalu????Top | Return | Catalog | Post a reply