/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 03/07/2018 (Wed) 18:37:25 [Preview] No. 17544
Wracając dzisiaj z kapusty nie mogłem się doczekać by zobaczyć, czy moja bratnia dup-dusza będzie sie chciała ze mną spotkać. Gdy wchodziłem po schodach w głowie leciał mi marsz Darth VaderaTop | Return | Catalog | Post a reply