/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(19.54 KB 400x270 choroszcz.jpg)
Brodowski 03/04/2018 (Sun) 16:04:56 [Preview] No. 17525
Wierzycie w kłamstwo cholesterolowe?


Adam 03/04/2018 (Sun) 23:04:41 [Preview] No.17534 del
>>17525
ja nie wierzę i jem po 5-10 jajek w tygodniu
t. cholesterolowy chad


Yung Śmietnik 03/05/2018 (Mon) 11:12:30 [Preview] No.17535 del
>>17534
>5-10 jajek w tygodniu
jaki kurwa prawiczek
6 jajek dziennie here


Anonymous 03/05/2018 (Mon) 23:07:12 [Preview] No.17538 del
>>17535
Trzech facetów dziennie, uuu powodzi ci sięTop | Return | Catalog | Post a reply