/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(149.31 KB 957x1300 ROMANTIC BOY.jpg)
Lorefin 03/04/2018 (Sun) 01:12:13 [Preview] No. 17518
Dzisiaj poznalem nowa kolee mojego dziewczyny i tak mnie wkurwiala, jakies oh eh i słodkie minki, jakby była taką typową dziewczyną która przy wypowiadaniu czegokolwiek robi jakieś ekspresje i oczka XD wkurwia mnie takie cos

a dowiedzialem sie potem, ze ona powiedziala o mnie, ze tak ją wkurwialem ze masakra, ze jestem typowym stulejarzem ktory na sile szuka dziewczyny i w ogole jestem takim typem chłopaka którego nie cierpi XD


Yung Autistic 03/04/2018 (Sun) 11:25:51 [Preview] No.17521 del
chyba nastąpił CLASH TYPÓW MBTI

ktury typ nie lubi ISFP??


Lorefin 03/04/2018 (Sun) 18:17:30 [Preview] No.17529 del
>>17518
XDDD nową dziewczynę mojego kolegi *Top | Return | Catalog | Post a reply