/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Major Lotefin 02/27/2018 (Tue) 10:54:01 [Preview] No. 17477
Hmm ALE GAŁA


Lorefin 02/27/2018 (Tue) 15:59:12 [Preview] No.17480 del
Wyjaśnienie : Kupiłem sobie joystick żeby zgrabniej manewrować pomiędzy dziewczynami z Tindera i celniej wymierzać cios sprawiedliwości, tzw. rytuał slut-shamingu polegający na informowaniu ofiary o tym, że jest kurwą i nie zasługuje na takiego fajnego chłopaka jak ja.
Ewentualnie, cel może chcieć ze mną rozmawiać tak mocno, że nie przeszkadza jej to i udowadnia, że nie jest wcale taką kurwą, oraz żebym się uspokoił i jej nie obrażał. Wtedy można się w owej dziewczynie zakochać po dwóch dniach (czasami po jednym ), zważywszy na to, że dziewczyny które mają kurewską atmosfere mają zazwyczaj pośladki w które zaklęte jest dużo duszy i eksponują to na zdjęciach. A gdy okazuje się że taka dziewczyna jest moja bratnia duszą to już mi to potem nie przeszkadza, a wręcz pomaga w waleniu konia... Finał jest oczywiście znany, polega na siedzeniu smutnym w domu i tęsknieniu za moją niespełnoną miłością w okresie 1-2 tygodni od zapoznania się.Top | Return | Catalog | Post a reply