/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 02/25/2018 (Sun) 19:00:25 [Preview] No. 17458
Moja nowa bratnia dusza (która jeszcze o tym nie wie) lubi świnki, nie żadne kotki ani króliczki...
Tzn. że sekretnie marzy żeby była wyjebana przez grubego, łysego Bartusia?


Star 02/25/2018 (Sun) 19:41:07 [Preview] No.17459 del
dlaczego akurat bartusia?????????


gnp Gnijący 02/25/2018 (Sun) 23:38:35 [Preview] No.17469 del
no świnki są spoko
dobra dziewczyna nie żadna pedałka


Lorefin 02/26/2018 (Mon) 02:48:05 [Preview] No.17470 del
>>17459
A co masz na imię Bartuś????


Adam 02/26/2018 (Mon) 10:15:13 [Preview] No.17471 del
wyjebię ci świnie i świnie twojej świni


Lorefin 02/26/2018 (Mon) 14:40:45 [Preview] No.17473 del
Moja bratnia dusza okazała się mieć dużo kg duszy na tym świecie ;)


Anonymous 03/02/2018 (Fri) 19:43:49 [Preview] No.17507 del
Kurdee moją bratnia dusza mimo bycia 5/10 nie chciała się ze mną spotkać i zaczęła mnie obrażać.... A to niespodziankaTop | Return | Catalog | Post a reply