/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Czwarty 02/22/2018 (Thu) 17:19:07 [Preview] No. 17436
anoni co robicie
ja pije herbatke i jem kruwki


Adam 02/23/2018 (Fri) 10:55:33 [Preview] No.17437 del
ja się opierdalam w robo, zrobiłem w 40 minut zadanie na 3-4 godziny xD


Czwarty 02/23/2018 (Fri) 10:57:28 [Preview] No.17438 del
(28.25 KB 250x329 żaba5.jpg)
>>17437
mmmm robutka

dobrobyt stworzony
koń szefa zwalony
rachunek bankowy zapełniony


Adam 02/23/2018 (Fri) 11:03:34 [Preview] No.17439 del
>>17438
zbędny szajs kupiony
tramal zjedzony
karaczan obczajony


Czwarty 02/23/2018 (Fri) 12:15:22 [Preview] No.17443 del
(12.42 KB 485x312 uwaga szczur.png)
>>17439
circle of life

or line of life?


Adam 02/23/2018 (Fri) 13:15:52 [Preview] No.17444 del
(73.62 KB 726x484 rojek_umysl.jpg)
>>17443
przede mną ścieżka którą znam...
którą ja usypałem sam...Top | Return | Catalog | Post a reply