/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(29.88 KB 286x400 rudolfkoivu.jpg)
Rzeczywistość 02/20/2018 (Tue) 21:31:59 [Preview] No. 17431
Spełniam request i opisuję ultymatywny sposób na zrelaksowanie się.

Musisz puścić wszystko. Pozwolić żeby rzeczywistość płynęła sama, bez twoich ingerencji. Po prostu siedzisz i jesteś.

W praktyce będzie wyglądać to tak, ze pomyślisz sobie "to teraz się relaksuję i puszczam wszystko" i zaraz zaczniesz sprawdzać czy aby juz się zrelaksowałeś. Możesz pomyśleć, że to nie jest relaks i musisz przestać sprawdzać, ale żeby przestać sprawdzać czy już nie sprawdzasz musisz sprawdzać co powoduje frustrację. Musisz zaakceptować to, ze sprawdzasz. Twoje myśli są cześcią rzeczywistości, wszystko co jest jest jej częścią.

Jak puścisz wszystko to przestaniesz też myśleć o przyszłości i przeszłości i będziesz zupełnie w tym momencie. Daje to bardzo przyjemne, wręcz fizyczne uczucie.

Pamiętaj: wszystko jest ok. Nie ma żadnego wysiłku, nawet wysiłku żeby nie było wysiłku. Jak coś jest to nie starasz się tego zmieniać ani nie starasz się tego nie zmieniać.


Lorefin 02/21/2018 (Wed) 01:49:17 [Preview] No.17433 del
Nie brzmi to jak chwila w której mógłbyś się zrelaksować, tylko jak chwila w której chcesz desperacko zaspokoić swoją nerwicę natręctw odnośnie relaksowania się.Top | Return | Catalog | Post a reply