/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 02/18/2018 (Sun) 20:34:19 [Preview] No. 17421
https://youtube.com/watch?v=Z0iRM1-blsU [Embed]

Kononowicz to prawdziwie rom antyczna postać jak Hrabia Monte Christo...

Film o nim ma podkład z muzyką klasyczną, więc to już świadczy o tym, że reprezentuje wysoką kulturą i uczucia tam są piękne, dojrzałe, nieprymitywne.

Czy Konowicz to moja bratnia dusza???

Prawie udało mu się odnależć swój własny skarb Monte Christo czyli zostać poważnym politykiem, to tak jak mi też się prawie udało w życiu....


Czwarty 02/18/2018 (Sun) 21:20:53 [Preview] No.17423 del
(60.79 KB 900x665 132191796142.jpg)
>muzyką klasyczną


Star 02/19/2018 (Mon) 09:16:20 [Preview] No.17424 del
(30.21 KB 271x106 zawiodłeś.png)
>>17423
>serious music
classical music


Czwarty 02/19/2018 (Mon) 18:06:04 [Preview] No.17425 del
>>17424
naprawdę mam ból dupy o nazywanie wszystkiego co jest grane przez orkiestrę lub jej część muzyką klasyczną
no do huja wacława przecież nie trzeba do tego być profesorem z katedry językowej żeby się domyślić co to określenie oznacza xD


Anonymous 02/19/2018 (Mon) 22:23:17 [Preview] No.17426 del
(93.88 KB 866x900 1512294602390.png)
>>17424
>walenie konia
beating a horse

czyli nie ma takiego okreslenia w jenzyku polskim lol zostałeś zamiećony .!


Lorefin 02/20/2018 (Tue) 17:07:37 [Preview] No.17427 del
>>17425
jak to przeciez skrzypce graja ...........Top | Return | Catalog | Post a reply