/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Czwarty 02/16/2018 (Fri) 21:32:29 [Preview] No. 17403
nie wiem co dalej robic w zyciu.pomocy


Star 02/17/2018 (Sat) 19:53:39 [Preview] No.17409 del
(241.03 KB 600x450 1(1).jpg)
kurka ja mam tak samo jak ty


Lorefin 02/18/2018 (Sun) 03:29:56 [Preview] No.17410 del
1. Ćpać więcej opiatów
2. Znalezc bratnia dusze
3. W koncu zaruchac....
4. zrobic sobie operacje plastyczna.....

ultimate /4/ goals....


Gnijący 02/18/2018 (Sun) 14:32:05 [Preview] No.17413 del
(42.87 KB 741x568 1x5f07gh.vichan-2.png)
ja w sumie też ehh


Rzeczywistość 02/18/2018 (Sun) 17:23:25 [Preview] No.17416 del
a ja wiem tylko boję się, że nie dam rady przez stan psychicznyTop | Return | Catalog | Post a reply